SKOUPÁ, Karolina. Polyfunkční dům v Brně [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-9-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/64277. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav betonových a zděných konstrukcí. Vedoucí práce Rostislav Jeneš.
Uložit do Citace PRO