RŮŽIČKA, Tomáš. Přepočet a variantní návrh ocelové konstrukce zastřešení zimního stadionu v Jihlavě [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-6-14]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/64308. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav kovových a dřevěných konstrukcí. Vedoucí práce Marcela Karmazínová.
Uložit do Citace PRO