STEHLÍK, Jakub. Stavebně technologický projekt pro výstavbu bytového domu v Olomouci [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-5-8]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/64315. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Vedoucí práce Svatava Henková.
Uložit do Citace PRO