KOUSAL, Tomáš. Vybrané části stavebně technologického projektu administrativní a výrobní haly společnosti Hydraulics s.r.o [online]. Brno, 2017 [cit. 2022-09-24]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/64332. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Vedoucí práce Martin Mohapl.

Uložit do Citace PRO