BOBEK, Lukáš. Dálniční estakáda přes široké údolí [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-5-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/64333. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav betonových a zděných konstrukcí. Vedoucí práce Ladislav Klusáček.
Uložit do Citace PRO