ROUPEC, Ladislav. Studie rekonstrukce kořenové čistírny pro obec Dražovice [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-6-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/64338. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství krajiny. Vedoucí práce Michal Kriška-Dunajský.
Uložit do Citace PRO