KADAVA, Marek. Porovnání účinností řízení přesného přibližování letadla na přistání pomocí tradičních LNZ s účinností navedení podle LADGPS [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/6434. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Letecký ústav. Vedoucí práce Slavomír Vosecký.
Uložit do Citace PRO