JANKOVÁ, Martina. Vliv zdrojů tepla na mikroklima vnitřního prostoru [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-9-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/64347. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technických zařízení budov. Vedoucí práce Aleš Rubina.
Uložit do Citace PRO