KUBÍNEK, Michal. Založení výškové budovy [online]. Brno, 2017 [cit. 2023-06-01]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/64379. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav betonových a zděných konstrukcí. Vedoucí práce Miloš Zich.

Uložit do Citace PRO