KLIMENT, Daniel. Sportovní zázemí tenisového klubu [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-9-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/64386. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Monika Manychová.
Uložit do Citace PRO