JŮN, Michal. Výrobní areál LIWA v Pelhřimově - příprava realizace a řízení stavby [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-6-24]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/64392. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Vedoucí práce Jiří Šlanhof.
Uložit do Citace PRO