TROUP, Tomáš. Nový pavilon SOU Písek [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-9-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/64402. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Tereza Bečkovská.
Uložit do Citace PRO