SKŮPOVÁ, Jana. Udržitelnost produkční schopnosti území v závislosti na klimatickém suchu [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-5-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/64419. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství krajiny. Vedoucí práce Miroslav Dumbrovský.
Uložit do Citace PRO