ŠULÁK, Jakub. Tester pružin a tlumičů [online]. Brno, 2011 [cit. 2023-06-01]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/6444. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Ondřej Blaťák.

Uložit do Citace PRO