STEJSKAL, Filip. MÚK I/35 a I/46 v Olomouci [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/64469. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemních komunikací. Vedoucí práce Martin Všetečka.
Uložit do Citace PRO