VEČEŘA, František. Pětipodlažní železobetonová nosná konstrukce administrativní budovy. Online, Diplomová práce, vedoucí Pavel Šulák. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav betonových a zděných konstrukcí. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/64473. [cit. 2023-10-05].

Uložit do Citace PRO