KULENDA, Martin. Možnosti systému Sinumerik při programování CNC obráběcích strojů [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-01-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/6449. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Aleš Polzer.
Uložit do Citace PRO