ŠATÁNEK, Jan. Návrh rekonstrukce železničních stanic Šternberk a Bohuňovice [online]. Brno, 2017 [cit. 2023-06-01]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/64500. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav železničních konstrukcí a staveb. Vedoucí práce Otto Plášek.

Uložit do Citace PRO