NEZVAL, Michal. Pravděpodobnostní analýza zatížitelnosti železobetonového mostu z nosníků I-73 [online]. Brno, 2017 [cit. 2023-05-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/64507. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební mechaniky. Vedoucí práce David Lehký.

Uložit do Citace PRO