CHMELAŘ, Jiří. Rekonstrukce bytového domu [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-9-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/64509. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Jiří Sedlák.
Uložit do Citace PRO