VARŠO, Matej. Marketingová koncepce řízení developerských projektů [online]. Brno, 2017 [cit. 2020-11-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/64543. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízení. Vedoucí práce Radek Dohnal.
Uložit do Citace PRO