KROPÁČ, Petr. Polyfunkční dům v Šumperku [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-6-24]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/64554. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Romana Benešová.
Uložit do Citace PRO