NEVÍM, Václav. Multifunkční dům v Ledči nad Sázavou [online]. Brno, 2017 [cit. 2023-06-01]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/64555. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Lubor Kalousek.

Uložit do Citace PRO