BORKESZ, Michael. Využití těženého kameniva do podkladních vrstev vozovek [online]. Brno, 2017 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/64566. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemních komunikací. Vedoucí práce Dušan Stehlík.

Uložit do Citace PRO