KŘÍŽ, Miloslav. Technicko-ekonomické vyhodnocení vybraných technologií ČOV do 2.000 EO [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-6-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/64567. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství obcí. Vedoucí práce Petr Hlavínek.
Uložit do Citace PRO