BARTOLČICOVÁ, Alice. Mateřská škola [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/64576. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Dušan Hradil.
Uložit do Citace PRO