LOBREIS, Jan. Ocelová konstrukce zimního stadionu [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/64579. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav kovových a dřevěných konstrukcí. Vedoucí práce Michal Štrba.

Uložit do Citace PRO