BEZDĚK, Lukáš. Návrh geometrie kontejneru pro skladování ropných produktů [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/6459. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav procesního inženýrství. Vedoucí práce Tomáš Létal.
Uložit do Citace PRO