VUKUŠIČOVÁ, Daniela. Analýza dynamických účinků působících na železniční výhybky [online]. Brno, 2017 [cit. 2020-09-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/64592. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav železničních konstrukcí a staveb. Vedoucí práce Jaroslav Smutný.
Uložit do Citace PRO