RŮŽIČKA, Jan. Využití dotačních prostředků na realizaci stavebního projektu [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/64595. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízení. Vedoucí práce Vít Hromádka.
Uložit do Citace PRO