FILIPČÍKOVÁ, Petra. Řízení stavební zakázky ve stavebním podniku [online]. Brno, 2017 [cit. 2022-05-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/64603. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízení. Vedoucí práce Miloš Waldhans.

Uložit do Citace PRO