MATĚJKOVÁ, Lucie. Zdravotně technické a plynovodní instalace v penzionu [online]. Brno, 2017 [cit. 2022-05-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/64614. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technických zařízení budov. Vedoucí práce Jakub Vrána.

Uložit do Citace PRO