ZAPLETAL, Adam. Posouzení bezpečnostního celíku u podzemní stavby [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/64615. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geotechniky. Vedoucí práce Vladislav Horák.
Uložit do Citace PRO