LEKEŠ, David. Mateřská škola [online]. Brno, 2017 [cit. 2020-11-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/64624. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Dagmar Donaťáková.
Uložit do Citace PRO