MIARKA, Petr. Numerical study of thin HPC overlay for orthotropic bridge deck [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-03-03]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/64628. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební mechaniky. Vedoucí práce Stanislav Seitl.
Uložit do Citace PRO