KUDLIČKOVÁ, Jitka. Nosná konstrukce horského hotelu [online]. Brno, 2017 [cit. 2020-11-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/64631. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav betonových a zděných konstrukcí. Vedoucí práce Jiří Strnad.
Uložit do Citace PRO