HOZA, Martin. Podchod vodovodu pod dálničním tělesem s využitím mikrotunelu [online]. Brno, 2017 [cit. 2022-05-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/64633. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geotechniky. Vedoucí práce Vladislav Horák.

Uložit do Citace PRO