PAVLÍK, Vojtěch. Polyfunkční dům [online]. Brno, 2017 [cit. 2022-05-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/64635. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Ondřej Fuciman.

Uložit do Citace PRO