SVOBODA, Radek. Návrh a posouzení ocelové konstrukce [online]. Brno, 2017 [cit. 2020-11-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/64639. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební mechaniky. Vedoucí práce Rostislav Zídek.
Uložit do Citace PRO