RŮŽIČKA, Jiří. Polyfunkční koncový dům v Karlových Varech [online]. Brno, 2017 [cit. 2020-11-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/64650. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Milan Vlček.
Uložit do Citace PRO