DUŠEK, Erik. Rekonstrukce žst. Letohrad [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-03-03]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/64652. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav železničních konstrukcí a staveb. Vedoucí práce Miroslava Hruzíková.
Uložit do Citace PRO