HOLINKA, Matouš. Numerické modelování proudění v bezpečnostním objektu vodního díla [online]. Brno, 2017 [cit. 2020-11-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/64665. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodních staveb. Vedoucí práce Jan Jandora.
Uložit do Citace PRO