CHVÍLA, Jan. Horský hotel [online]. Brno, 2017 [cit. 2023-02-07]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/64670. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Zuzana Králová.

Uložit do Citace PRO