FOLTÁNEK, Jan. Centrum polymerních systémů ve Zlíně - stavebně technologická příprava výstavby [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-04-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/64671. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Vedoucí práce Vít Motyčka.
Uložit do Citace PRO