VRÁNA, Tomáš. Stavebně technologický projekt haly Argos Elektro v Ostravě [online]. Brno, 2017 [cit. 2023-02-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/64682. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Vedoucí práce Michal Novotný.

Uložit do Citace PRO