HRACHOVINA, Vojtěch. Přidaná hodnota zelených střech [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-6-24]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/64693. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Tomáš Petříček.
Uložit do Citace PRO