HOUŠKA, Radek. Diagnostický průzkum mostní konstrukce [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-6-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/64695. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavebního zkušebnictví. Vedoucí práce Pavel Schmid.
Uložit do Citace PRO