XU, K. D., M. Z. LI, Y. H. LIU, J. AI a Y. C. BAI. Compact Microstrip Triple-Mode Bandpass Filters Using Dual-Stub-Loaded Spiral Resonators. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2017, 26(1), 23-29 [cit. 2021-6-25]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: doi:10.13164/re.2017.0023
Uložit do Citace PRO