DANAEIAN, M., K. AFROOZ a A. HAKIMI. Miniaturized Substrate Integrated Waveguide Diplexer Using Open Complementary Split Ring Resonators. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2017, 26(1), 30-37 [cit. 2021-11-30]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: doi:10.13164/re.2017.0030

Uložit do Citace PRO