ABDALLA, M. A. a A. A. IBRAHIM. Simple Mu-Negative Half Mode CRLH Antenna Configuration for MIMO Applications. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2017, 26(1), 45-50 [cit. 2021-6-22]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: doi:10.13164/re.2017.0045
Uložit do Citace PRO